Board PLC Mitsu FX3U-14MR-6AD-2DA

660.000,0

Board PLC Mitsubishi FX3U-14MR-6AD-2DA: 8 ngõ vào NPN, 6 ngõ ra Relay, 6 đầu vào analog( 3 ngõ vào 0-10V và 3 ngõ vào 0-20mA), 2 đầu ra analog (0-10V),cổng lập trình, kết nối (1x RS232, 1x RS485.

Hỗ trợ lập trình với màn hình HMI. (các hãng mitsu, siemen, wecon);

File báo giá các mã sản phẩm khác: BANG GIA MITSU

Danh mục: