Board PLC Mitsu FX1N-20MR

634.000,0

Board PLC Mitsu FX1N-20MR: PLC Mitsubishi FX1N-20MR (12 ngõ vào NPN, 8 ngõ ra relay),cổng lập trình, kết nối (1xRS232).

Hỗ trợ lập trình với màn hình HMI. (các hãng mitsu, siemen, wecon);

File báo giá các mã sản phẩm khác: BANG GIA MITSU

Danh mục: