Board PLC Mitsu FX1N-14MT

554.000,0

Board PLC Mitsu FX1N-14MT :(8 ngõ vào NPN, 6 ngõ ra Transistor NPN),cổng lập trình, kết nối (1x RS232).

Hỗ trợ lập trình với màn hình HMI. (các hãng mitsu, siemen, wecon);

File báo giá các mã sản phẩm khác: BANG GIA MITSU

Danh mục: