Bàn rung từ VBS-20

  • Bộ rung từ cấp liệu dạng hạt và dạng bột…
  • Bộ rung từ cấp liệu cho máy bóc vỏ lụa hạt điều.
  • Bộ rung từ cấp liệu hàng cho các máy phân cỡ hạt điều, gạo, trà…
Danh mục: