Category Archives: Tin Tức

Hệ Thống SCADA cho ngành nước

Hệ thống SCADA giám sát nước sạch cho công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh Hiện nay, Công ty Wietech đang phối hợp với công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh triển khai hệ thống SCADA giám sát mạng lưới cung cấp nước sạch cho toàn thành phố Quảng Ninh.Tính năng chung của […]